Ako si vybrať vhodnú mačku?

09.07.2011 15:07

Od začiatkov zdomácňovania mačky na Strednom východe uplynulo asi 9000 rokov. Vzťah ľudí k mačkám sa počas stáročí menil od uctievania v starovekom Egypte po zatracovanie a prenasledovanie ako služobníčok diabla v stredovekej Európe. Neskoršie si mačky opäť vyslúžili úctu, v neposlednom rade zato, že hubili škodlivé hlodavce v domácnostiach i na gazdovstvách a na palubách lodí.

Mačiatko - ilustračné foto
Mačiatko - ilustračné foto Autor: SHUTTERSTOCK

Začiatkom 19.storočia sa mačka stala obľúbeným spoločníkom, no šľachtenie mačiek na výstavné účely sa stalo vážnym zamestnaním až koncom viktoriánskeho obdobia v Británii. Šľachtenie – dovtedy spájané s úžitkovými rastlinami a dobytkom – zaujalo viktoriáncov a výstavy mačiek sa stali populárnymi podujatiami v šľachtickom prostredí, ktoré občas navštívila i sama kráľovná Viktória. Istý Harrison Weir, podnietený myšlienkou chovu mačiek na výstavné účely, začal zostavovať prvé mačacie rodokmene a 13.júla 1871 usporiadal v Londýne prvú veľkú výstavu mačiek.

Záujem o vystavovanie mačiek sa rozšíril do pevninskej Európy i ďalej do sveta. V roku 1895 sa v New Yorku konala prvá americká výstava mačiek všetkých vtedy jestvujúcich plemien. Vplyvom meniacej sa módy sa vyvíjali i jednotlivé plemená. V súčasnosti rastie počet plemien i farebných variet prudšie než v začiatkoch systematického chovu. Niektorí chovatelia neváhajú prikročiť k radikálnym zmenám výzoru domácej mačky. Napríklad plemeno munchkin, ktoré v súčasnosti šľachtia v Spojených štátoch amerických, má mimoriadne krátke nohy, čo zvyšuje riziko ochorenia kĺbov. Organizácie chovateľov mačiek s preto musia mať na pozore, aby zabránili šíreniu mačiek so zdravotným postihnutím.

Úloha organizovaného chovu mačiek
Spolky chovateľov mačiek zodpovedajú za uznávanie plemien na výstavné účely a zostavovanie štandardov na posudzovanie zvierat. Štandard plemena je pokusom slovne vymedziť, ako by mala vyzerať „ideálna“ mačka – aký by mal byť jej typ, sfarbenie a kresba. Kritériá uznávania plemien sa líšia medzi jednotlivými združeniami i krajinami. Nové plemená sa do zoznamov plemien zapisujú vtedy, ak sa stanú dostatočne populárnymi a uznávanými medzi odborníkmi.

Britská mačka strieborno-škvrnitá.
Britská mačka strieborno-škvrnitá. Autor: SHUTTERSTOCK

Ušľachtilé mačky
Hlavný rozdiel medzi ušľachtilými a neušľachtilými mačkami spočíva v tom, že ušľachtilé mačky toho istého plemena sú veľmi podobné jedna druhej, kým medzi domácimi nečistokrvnými mačkami je zvyčajne oveľa väčšia variabilita vo vonkajšom vzhľade.

Vývoj nových plemien
Niektoré z dnešných plemien vznikli selektívnym párením, na ktorého začiatku bolo skríženie dvoch ustálených plemien. Väčšina plemien však predstavuje vyšľachtený variant mačiek, aké sa prirodzene objavili v rôznych častiach sveta, pričom sa chovatelia postupne usilovali zdôrazniť určité ich zaujímavé charakteristiky, ktoré sa nakoniec stali rozlišovacími znakmi nového plemena. Občasné kríženie s inými plemenami potom slúžilo na vyšľachtenie novej farebnej variety či vzorovania

Iným trendom bolo používať malé divé mačkovité šelmy na vnesenie ich kresby či znakov do chovných línií domácich mačiek – tento proces sa volá hybridizácia. Hoci záujem o túto oblasť trvá už od samých začiatkov šľachtenia mačiek, vážnejšie pokusy vypestovať týmto spôsobom nové plemená sa podnikli iba v posledných rokoch. Výsledkom týchto snáh je niekoľko nových plemien, napríklad bengálska mačka. Súbežne so záujmom o mačky s novým vzhľadom rastie záujem i o povahu či temperament. Je prirodzené, že jedince nových plemien. Do ktorých sa len nedávno vliali gény divých mačiek, majú čulý temperament.

Siamská mačka
Siamská mačka Autor: SHUTTERSTOCK

Výber mačky

Ak ste sa rozhodli chovať mačku, treba zvážiť, či chcete chovať nečistokrvného alebo čistokrvného jedinca. Nečistokrvné mačky možno získať jednoduchšie – prostredníctvom inzerátov v miestnej tlači, v obchodoch so zvieratami či v útulku.

Nájsť čistokrvné mačiatko podľa osobných predstáv je zložitejšie, najmä ak ide o vzácnejšie plemeno. Treba mať na pamäti aj rozdiely medzi plemenami: dlhosrsté mačky sú oveľa pokojnejšie ako orientálne a dlhosrsté vyžadujú viac starostlivosti o srsť ako krátkosrsté. Na druhej strane, schválené plemená mačiek netrpia vážnymi zdravotnými hendikepmi a dĺžka života je u čistokrvných a nečistokrvných zvierat podobná – okolo pätnásť aj viac rokov.

Ak pomýšľate na to, že sa budete zúčastňovať výstav, treba si vybrať mačiatko s výstavným potenciálom. Chovatelia ho zvyčajne vedia odhadnúť vo veku troch mesiacov, keď mačiatka prechádzajú do rúk nových majiteľov. Takéto mačiatka bývajú drahšie ako ich súrodenci s chybami, napríklad nevýrazného typu či s nepatričnými znakmi. Pravda takéto nedostatky pramálo zavážia, ak hľadáte zdravého a milého spoločníka.

Vyberte si to svoje

 Výber mačaťa nie je ľahký, lebo všetky mláďatá sú rozkošné. Vopred si uvážte, či chcete samca alebo samicu. Pri mnohých plemenách sú samce v dospelosti o niečo väčšie ako samice, a treba ich vykastrovať, ak ich len nezamýšľate chovať na plemenitbu. Kastráty si neznačkujú teritórium močom a je menšia pravdepodobnosť, že utŕžia zranenie v bitke. Ak chcete zabrániť nežiaducim graviditám, treba dať vo veku šesť mesiacov vykastrovať aj samice.
1. Pozorujte mačiatka
Venujte niekoľko minút pozorovaniu mačiatok: hľadajte čulého, hravého, zvedavého jedinca, ktorý sa nebráni maznaniu.
2. Prezrite mu srsť
Prečešte mačiatku srsť a pátrajte po tmavých miestach, ktoré naznačujú prítomnosť bĺch; tie sú bezprostrednými hostiteľmi pásomníc.
3. Skontrolujte mu uši a oči
Uši musia byť čisté a bez mazu. Tretie viečko nemá prekrývať oko. V očiach nesmie byť nijaký výtok.
4. Prezrite papuľku
Po roztiahnutí čeľustí nazrite mačke do ústnej dutiny. Je to veľmi dôležité pri starších mačkách, ktoré môžu mať zlomené zuby, choré ďasná či príznaky zubného kazu.
5. Skontrolujte análnu oblasť
Zdvihnite chvost a presvedčte sa, či mača netrpí hnačkou; miesto by malo byť úplne čisté. Pri tejto príležitosti zistite aj pohlavie mačaťa: samička má dva otvory blízko seba; kocúrik ich má ďalej od seba.
6. Vyberte si to pravé
Odporúča sa, aby mača prezrel veterinár, a to pred kúpou alebo čoskoro po nej. Od vlastníka či chovateľa si vyžiadajte osvedčenie o očkovaní a preukaz pôvodu.

Ako si vybrať mačku
Ako si vybrať mačku Autor: David Alderton - Mačky, Ikar

Príprava na výstavu

Všetkým mačkám treba kefovať srsť. Za normálnych okolností si mačky lížu srsť, a tak drsným jazykom odstraňujú uvoľnené chlpy. Tie však môžu skončiť v podobe guče srsti v žalúdku a zhoršiť chuť do jedla i zdravotný stav mačky. Stáva sa to najmä v obdobiach pĺznutia, no pravidelné kefovanie je osožné kedykoľvek. Možno pri ňom odhaliť prítomnosť parazitov, napríklad bĺch, kliešťov či vší, ktoré vyvolávajú svrbenie, takže mačka sa silno škriabe. Hladiaca kefa sa hodí na odstraňovanie odumretej srsti u dlhosrstých mačiek, no treba s ňou narábať opatrne, aby sme nevyšklbali aj živú srsť. Iné kefy sa zídu pri starostlivosti o krátkosrsté mačky. Niektorí chovatelia zvyknú tesne pred výstavou mačky vyleštiť kusom jelenice alebo hodvábnej či zamatovej látky. Na čistenie očí, uší a nosa treba vatu a na úpravu srsti mastencový prášok alebo púder a šampón.

Príprava mačky na výstavu
Príprava mačky na výstavu Autor: David Alderton - Mačky, Ikar

Výstavy

Panuje názor, že vystavovať možno iba čistokrvné mačky, v skutočnosti však na väčšine výstav existujú aj kategórie pre nečistokrvné, čiže obyčajných domácich miláčikov. Oznamy o pripravovaných výstavách zvyčajne uverejňujú v špecializovaných časopisoch alebo sa o nich môžete dozvedieť od známeho nadšenca. V oboch prípadoch si obstarajte časový rozvrh, zoznam kategórií a prihlášku. Niektoré organizácie zaoberajúce sa chovom mačiek vydávajú kalendár podujatí na celý rok, kde možno nájsť adresy tajomníkov jednotlivých výstav. Keď žiadate písomnú informáciu o výstave, nezabudnite priložiť oznámkovanú obálku vhodnej veľkosti so svojou adresou, inak sa vám môže stať, že nedostanete odpoveď. Podrobnosti si zistite v čo najväčšom predstihu, aby ste mali dosť času na prípravu.

Žiadosť o zápis
Poriadne si prečítajte inštrukcie, aby ste prihlášku vyplnili správne. Ak si v niečom nie ste istí, tajomník výstavy vám obyčajne veľmi ochotne poradí. Vyplnenú prihlášku treba odoslať s dostatočnou časovou rezervou pred uzávierkou spolu s príslušným poplatkom.

Je veľmi dôležité, aby bola vaša mačka pred účasťou na výstave náležite zaočkovaná, preto včas skontrolujte jej očkovací preukaz, najmä ak nie ste pravidelným vystavovateľom. V prípade, že sa u vašej mačky pred výstavou prejavia nejaké zdravotné ťažkosti, bezodkladne sa poraďte s veterinárom, hoci sa asi budete musieť odhlásiť z podujatia. Pochopiteľne, takéto konanie je v záujme všetkých vystavovateľov, keďže predchádza šíreniu chorôb. Na výstave sa nemôže zúčastniť ani gravidná mačka.

Perszká mačka krémovo biela.
Perszká mačka krémovo biela. Autor: SHUTTERSTOCK

Pred výstavou
Propozície o potrebnom vybavení sa môžu líšiť od podujatia k podujatiu. Ak máte nejaké pochybnosti, všetko si vopred overte. V období pred výstavou treba venovať zvýšenú pozornosť starostlivosti o srsť, aby mačka vyzerala čo najlepšie. Dobré výstavné mačky musia takisto znášať zaobchádzanie cudzích ľudí a nesmú im klásť odpor. Preto je veľmi dôležité často s mačiatkami maznať a brať ich do ruky, aby si na to zvykli ako na bežnú vec. Od útleho veku treba mačku zvykať na cestovanie.

David Alderton - Mačky, Ikar
David Alderton - Mačky, Ikar Autor: David Alderton - Mačky, Ikar

Pred odchodom ešte skontrolujte všetko vybavenie, podľa možností všetko zabaľte už večer pred odchodom. Aby ste sa vyhli zhonu v časovej tiesni, zoberte so sebou pokyny, ako sa dostať na miesto určenia. Nechajte si na cestu dostatočnú časovú rezervu – a nie že zabudnete klietku s mačkou pred dverami!

Víťaz!
Víťazná mačka môže nazbierať peknú kôpku ružíc. Ak mačka získa tri certifikáty, udelené troma rozdielnymi rozhodcami na troch rôznych majstrovských výstavách, stáva sa grand šampiónom.

David Alderton – Mačky, Ikar 2007

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk