Ako si správne vybrať rybku do akvária?

05.05.2010 20:53

Kto dnes vkročí do oddelenia akváriových rýb moderného zoologického obchodu, spočiatku pravdepodobne ostane pred početnou ponukou rozličných akváriových rýb len bezradne stáť. Niet sa čomu čudovať, výber je naozaj veľký.

Nie je však jednoduché identifikovať jednotlivé druhy umiestnené v spoločnej nádrži. Časté otázky sú však aj tie, či vybrané rybky sú vhodné pre akvárium plánovanej veľkosti? Či kúpiť jednu rybku, či celý húfik? Aké krmivo si vyžadujú? Ak podmienky v akváriu nie sú pre jednotlivé druhy optimálne, je život nádrži utrpením. Preto sa dnes pri výbere rybiek čoraz viac akvaristov orientuje aj na podmienky prirodzeného životného prostredia, aby svojim chovancom vytvorili tie najlepšie možné podmienky.

Združovanie akváriových rýb

Spoločenské nádrže
Najmä začiatočníci majú sklon chovať rybky z najrozličnejších oblastí Zeme s rovnakými nárokmi na veľkosť nádrže, teplotu vody, pH a tvrdosť vody v pestrej zmesi spoločenského akvária. Nie je to nič neobyčajné. Početné atraktívne druhy, ktoré sa v súčasnosti dajú kúpiť, vzbudzujú veľké pokušenie zoskupiť do spoločného akvária čo najviac zaujímavých a pekných rybiek. Neskôr sa však mnohí akvaristi snažia zriadiť akvárium blízke prírodným podmienkam a chovať v ňom iba druhy s rovnakým geografickým pôvodom. Pritom sa danosti prirodzeného životného prostredia orientujú nielen pri voľbe rýb. Aj rastliny a ostatné zariadenie volia tak, aby sa, pokiaľ je to možné, priblížili k prírodným podmienkam. Kým pri plánovaní bežného spoločenského akvária sa fantázii nekladú takmer nijaké medze, pri zariaďovaní prírodnej nádrže musíme postupovať veľmi cielene. V nasledujúcich riadkoch predstavíme niekoľko príkladov obľúbených typov prírodných akvárií.

Južná Amerika – prírodné akváriá

Tetra čierna - Gymnocorymbus ternetzi. Dĺžka...
Tetra čierna - Gymnocorymbus ternetzi. Dĺžka 5,5 cm. Je pokojamilovná a bezproblémová rybka, ktorú môžu chovať aj začiatočníci. Autor: Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar

Mnoho našich najobľúbenejších rybiek, zvlášť nesčíselné tetry a sumčeky, prichádza z Južnej Ameriky, predovšetkým z obrovskej oblasti povodia Amazonky. K najobľúbenejším prírodným akváriám preto patria napodobeniny biotopov z tejto oblasti, napr. pobrežného regiónu menšieho pralesného potôčika, či povodňou vytvoreného pralesného močiara. Pre blízkosť rovníka panuje vo veľkých oblastiach amazonského regiónu vlhká teplá klíma s priemernou ročnou teplotou 26 stupňov Celzia. Ročné zrážky, koncentrované najmä na obdobie dažďov, dosahujú 3 000 mm a sú príčinou obrovských povodní pravidelne zaplavujúcich veľké rieky.

Sumček lastovičochvostý - Pareutropius buffei....
Sumček lastovičochvostý - Pareutropius buffei. Dĺžka 8 cm. Sumce spoznáme podľa troch tmavých pozdĺžnych pásikov na chrbte a bokoch. Voda v nádrži musí byť pre sumce čistá s citeľným prúdením. Autor: Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar

Pritom vedľa obrovských plytkých „jazier“ vznikajú aj početné malé močiare, ktoré sa často udržia celé mesiace, a tak tvoria vznikajúce neresiská pre početné druhy rýb. Okrem tropickej klímy a sčasti výdatných zrážok je táto oblasť ovplyvnená najmä mohutnou Amazonkou a jej obrovským povodím. Jeho rozloha sa odhaduje takmer na osem miliónov štvorcových kilometrov, z čoho okolo 85 percent pokrýva stále zelený dažďový les. Amazonka samotná je dlhá vyše 6 500 km a spolu s prítokmi je taká bohatá na vodu, že je tam podľa odhadov koncentrovaná celá pätina všetkých vodných zásob sveta. Preto nie je prekvapujúce, že tento región patrí aj k mimoriadne rybnatým oblastiam. V oblasti Amazonky žije podľa odhadov 1 500 až 2 000 rôznych druhov rýb. Mnohé z nich nachádzame v obchodoch ako okrasné rybky . Okrem toho je táto časť sveta aj domovinou mnohých obľúbených akváriových rastlín. Väčšina rybiek z amazonskej oblasti uprednostňuje mäkkú a mierne kyslú vodu. Ak v takomto akváriu majú žiť sumčeky, musíme im bezpodmienečne vytvoriť jemné dno, aby si pri hľadaní potravy nemohli poraniť citlivé zúbky.

Stredná Amerika – prírodné akváriá

Stredná Amerika je domovinou skupiny rýb, ktorá sa celé desaťročia teší nezmenšenej obľube. Mienime tým živorodé kaprozúbky.

Kaprozúbka dvojpása - Aphyosemion bivittatum....
Kaprozúbka dvojpása - Aphyosemion bivittatum. Dĺžka 5 cm. Samce sú voči príslušníkom vlastného druhu často naozaj neznášanlivé, iné rybky však neobťažujú. V nádrži je potrebné husté osadenie a tmavé dno Autor: Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar

Za svoje meno vďačia skutočnosti, že nekladú ikry, ale na svet privádzajú živé mláďatá a na dolnej a hornej čeľusti majú zúbky. Typickým životným prostredím živorodiek sú plytké, silne zarastené toky, aké sú napríklad v nížinných oblastiach Mexického zálivu. Tamojšie početné rieky a potoky majú väčšinou stredne tvrdú až tvrdú, mierne alkalickú vodu. Takéto podmienky uprednostňujú rybky aj v akváriu, na čo vždy dbáme, ak v ňom chceme napodobniť napríklad stredoamerickú pobrežnú rieku.

Väčšina živorodiek má na kvalitu vody iba malé nároky, okrem toho pre mnohé druhy stačí malé akvárium s cenovo relatívne výhodným príslušenstvom. Keďže sa veľa druhov ľahko rozmnožuje, môžu aj začiatočníci rýchlo počítať s úspechom. Veľa radosti z neveľmi plachých rybiek majú aj deti. 

Cichlazoma zebrovitá - Archocentrus...
Cichlazoma zebrovitá - Archocentrus nigrofasciatus. Dĺžka 15 cm. Kresba tela podobná zebre. Rybky sú neznášanlivé a mali by sa chovať iba v pároch v dobre filtrovanej nádrži Autor: Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar

Ak v akváriu chcete chovať cichlidy rodu Cichlasoma alebo Thorichtys, ktoré sa v Strednej Amerike takisto vyskytujú vo väčšom počte druhov, nesmie byť voda príliš tvrdá. Okrem toho musí byť týmto druhom rybiek prispôsobená aj veľkosť akvária.

Cichlazoma červenohnedá...
Cichlazoma červenohnedá "kančík" - Thorichthys meeki. Dĺžka 15 cm. Pre túto cichlidu je typické červené hrdlo a červená brušná partia. Samce môžu byť v čase rozmnožovania veľmi agresívne Autor: Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar

Ázia – prírodné akváriá

Početné druhy okrasných rybiek pochádzajú aj z Ázie, medzi nimi predovšetkým obľúbené mreny a mrenky. Vo svojej domovine sú obyvateľmi úplne rozdielnych tokov, počnúc rýchlo tečúcimi horskými potokmi cez pomaly tečúce toky, jazerá a rybníky až po malé vody, akými sú jarky a močiare. Pri zariaďovaní akvária podľa biotopov z tejto oblasti preto máme rôzne možnosti.

Vo svojich domovských vodách sa väčšina mreniek zdržuje skôr v horných vrstvách, kým mreny zvyčajne uprednostňujú blízkosť dna, v ktorom hľadajú potravu. Keďže väčšina druhov si aj v akváriu zachováva takzvané bagrovanie, touto formou hľadania výživy často zvíria kal z dna a akvárium s mrenkami je potom zriedkavo také priezračné a čisté ako napríklad akvárium s tetrami. Prirodzene, ak niekto chce mať prírodne zariadené akvárium, nemal by sa tým dať rušiť, veď najmä mreny dávajú prednosť biotopom s obsahom kalu na dne aj vo svojom prirodzenom životnom prostredí.

Ďaľšou veľmi obľúbenou skupinou rýb z Ázie sú labyrintné ryby, ktoré vedia na dýchanie využiť atmosférický kyslík. Preto ich často v hojnom počte nájdeme aj vo vodách s nízkym obsahom kyslíka, v stojatej vode ryžových polí či v ich, nezriedka zabahnených, zavodňovacích jarkoch.

Gurama perleťová - Trichogaster leeri. Dĺžka 12...
Gurama perleťová - Trichogaster leeri. Dĺžka 12 cm. Mozaikovitá kresba na tele a plutvách. Dôležité pre tieto rybky sú plávajúce rastliny, medzi ktorými si stavajú veľké penové hniezdo, a výkonný filter. Prúdenie z filtra nesmie zničiť penové hniezdo. Autor: Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar

Je dôležité, aby v nádrži pre labyrintky bol medzi hladinou a krycím sklom vždy priestor so vzduchom. V opačnom prípade sa rybky udusia. Okrem toho jestvujú druhy, ktorých samce sa voči sebe správajú agresívne, takže v jednej nádrži môžeme chovať iba jedného samčeka. Väčšinu labyrintiek je možné chovať v mäkkej až stredne tvrdej vode s neutrálnou hodnotou pH. Teplota sa má v normálnom prípade pohybovať medzi 23 až 28 stupňov Celzia. Okrem toho sa odporúča niekoľko rastlín plávajúcich na hladine. Veľa druhov vypúšťa ikry do penového hniezda, kde ich potom opatrujú zväčša samčekovia.

Východná Afrika – prírodné akváriá

Kto sa zaujíma o cichlidy, skôr alebo neskôr narazí na rybky z jazera Malawi alebo Tanganika. Obe jazerá sú časťou východoafrickej priekopovej sústavy, tektonickej poruchovej zóny, dlhej vyše 6 000 km. Rozprestiera sa od Severnej Afriky až po Zambezi a pokladá sa za predzvesť začínajúceho rozštiepenia afrického kontinentu. Približne 550 km dlhé a až 80 km široké jazero Malawi je na mnohých miestach hlboko ponorené do priekopy, takže skalné steny sa niekedy týčia až do výšky 3 000m. Popri tom však jestvujú aj pozvoľné skalnaté či piesčité a bahnité pobrežné pásma. Jazero Tanganika je pre svoju dĺžku okolo 650 km, šírku až 80 km a hĺbkou až 1 470 m druhým najväčším jazerom Afriky, teda je ešte o čosi väčšie ako susedné jazero Malawi. Voda oboch jazier má celkom mimoriadne vlastnosti. Platí to najmä pre hodnotu pH, ktorá má zvyčajne viac než 7,5, kým iné africké vody zvyčajne vykazujú pH 7,0.

To prirodzene znamená, že cichlidy z jazier Malawi a Tanganika môžeme združiť iba s obmedzeným počtom druhov. I keď v oboch jazerách panujú podobné podmienky, spoločný chov malawijských a tanganických cichlíd je možné odporučiť iba podmienečne, lebo rybky sa temperamentom a správaním k sebe nehodia. Preto je vhodné príslušné akváriá rezervovať buď pre rybky z Malawi alebo Tanganiky. Na to je potrebná nádrž s pevne zlepenou konštrukciou kameňov, ktorá má početné jaskynky a štrbiny aby v nich rybky kedykoľvek našli útočisko. Osadenie rastlinami možno odporučiť iba podmienene, lebo mnohé druhy rýb ich vyhrabú alebo zožerú. Ak sa niekto predsa len rastlín nechce vzdať, mal by si zvoliť veľmi robustné druhy, ktoré sa navyše dajú priviazať na kamennú konštrukciu, napr. „jávsku papraď“ – hnedovku krídlatú. Možným riešením sú plastové imitácie.

Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar
Hans W. Kothe - 250 akváriových rýb, Ikar Autor: Ikar

Okrem spomínaných druhov akvárií existujú aj iné prírodné akváriá napr. Brakické, Nová Guinea či západná Afrika.

Viac o nich sa dočítate v knihe od Hansa W. Kothe: 250 akváriových rýb.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku