Prečo sú drahé kamene drahé?

22.06.2011 17:25
diamant
Diamant - ilustračné foto. Autor:

Tajomné čaro, výnimočná farba a hra svetla – to všetko robí drahé kamene vzácnymi. Zriedkavosť výskytu, tvrdosť a stálosť však ich cenu ešte znásobujú. Prirodzená krása a pevnosť drahokamov akoby svedčili o ich nadprirodzenom vzniku a magickej moci. Mnohé pretrvali stáročia a svojimi osudmi sa nejeden z nich zapísal aj do histórie.

V súčasnosti poznáme viac než 3000 rôznych minerálov, no ako drahé kamene z nich možno bežne použiť len okolo 50. Okrem nich sa pre zberateľov rarít brúsia aj ďalšie kamene, ktoré sa však na denné nosenie nehodia, pretože sú veľmi mäkké a môžu sa ľahko poškodiť. Počet minerálov pokladaných za drahé kamene sa neustále mení, jednak v súvislosti s objavmi nových zdrojov a druhov, jednak podľa toho, ako sa vyvíja móda.

Ktorý kameň je drahý?

Drahý kameň je minerál (niekedy aj prírodnina organogénneho pôvodu), ktorý sa vyznačuje osobitou, mimoriadnou krásou. Veľmi dôležitá je aj jeho farba. Drahokam musí byť aj dosť tvrdý a odolný, aby sa mohol dlho používať bez toho, aby sa poškriabal alebo inak poškodil. A nakoniec musí sa vyskytovať zriedkavo, pretože aj vzácnosť zaručuje jeho vysokú hodnotu.

Päť najznámejších drahých kameňov
Päť najznámejších drahých kameňov Autor: Drahé kamene, Ikar

Gemológia – náuka o drahých kameňoch

Drahé kamene sú fascinujúce i z vedeckého hľadiska. Gemológ komplexne študuje každý kameň, od nájdenia až po jeho vybrúsenie a vyleštenie. Dobrým pomocníkom pri identifikácii sú i mikrofotografie, mnohonásobne zväčšujúce vnútornú štruktúru drahokamu. Z tohto hľadiska sa môže stať gemológ doslova detektívom, schopným odhaliť rozdiel medzi dvoma navonok podobnými kameňmi alebo medzi prírodným kameňom a napodobeninou.

Zbieranie drahých kameňov

Mnohých ľudí teší, keď vlastnia nejaký drahokam, hoci väčšina z nich si drahšie kamene nemôže dovoliť kúpiť. Minerály, aj keď nie drahokamovej kvality sú však vždy príťažlivé a dajú sa zbierať všade. Ak máte šťastie, nájdete kúsok jantáru na pobreží alebo môžete získať pekný šperk na aukcii. I neveľká zbierka sa môže stať zdrojom potešenia a uspokojenia.

Čo sú to drahé kamene?

Názvom drahé kamene označujeme minerály, ktoré sa používali alebo používajú na ozdobovanie. Sú spravidla krásne, zriedkavé a veľmi odolné. Väčšinou ide o prírodné, anorganické hmoty s presne definovaným chemickým zložením a so zákonite usporiadanou vnútornou stavbou.

Drahé kovy
Zlato, striebro a platina sú drahé kovy. Sami o sebe drahokamami nie sú, no pre svoju príťažlivosť a ľahkú opracovateľnosť tvoria často ich lôžko. Samozrejme majú aj svoju vlastnú vysokú hodnotu.

Organogénne prírodniny, biolity
Hmota vytvorená živými organizmami sa označuje ako „organogénna“. Jej zdrojmi môžu byť mäkkýše (vytvárajúce perly), polypy (ich kostrové zvyšky budujú koraly), ale i fosilizovaná živica stromov (z nej s utvoril jantár). Aj slonovina, gagát a perleťovina patria medzi organogénne prírodniny. Keďže tieto materiály nie sú „kamenné“, nemajú takú trvanlivosť ako drahokamy minerálneho pôvodu. Nebrúsia sa na nich plochy, ale najčastejšie bývajú leštené, vyrezávané a prevŕtané, prípadne vo forme guliek navlečené na šnúry.

Syntetické kamene
Syntetické, umelo vyrobené kamene majú zhodné chemické zloženie i optické vlastnosti ako prírodné ekvivalenty. Získavajú sa kryštalizáciou z taveniny a potom sa brúsia.

Imitácie
Drahé kamene sa napodobňovali už od dávnych čias. Na imitáciu slúžilo najčastejšie sklo, ale používali sa aj iné, menej hodnotné materiály. Tzv. dublety sú zložené z viacerých častí (červený granát na zelenom skle).

Kde sa drahé kamene nachádzajú

Niektoré minerály, napr. kremeň alebo granát možno nájsť na miestach celého sveta. Iné, ako diamanty alebo smaragdy sú zriedkavejšie, lebo ich vznik závisí od zvláštnych geologických podmienok. No aj v prípade, že sa minerál vyskytuje bežne, má iba nepatrná časť drahokamovú kvalitu. V hlavných svetových náleziskách drahých kameňov sa vyskytuje materiál drahokamovej kvality v takom množstve, že jeho ťažba nie je stratová.

Tvar kryštálov

Väčšina drahokamov prírodného pôvodu je kryštalických. To znamená, že ich atómy sú usporiadané do pravidelných symetrických obrazcov, akoby do mriežok. Ďalšie drahokamy sú amorfné, t.j. sú bez kryštalickej štruktúry alebo len s čiastočnou kryštalickou štruktúrou. Minerály Môžu predstavovať jedince, alebo môžu byť zložené z viacerých kryštálov, ktoré tvoria agregáty. Polykryštalické minerály obsahujú veľa zvyčajne drobných kryštálov; v kryptokryšta­lických mineráloch sú zrná také malé, že ich možno pozorovať jedine pod mikroskopom.

Kryštalické minerály majú rovné kryštálové plochy. Ich orientácia určuje celkový tvar, ktorý sa označuje pojmom habitus. Niektoré minerály majú jednoduchý habitus, napr. pyramidálny alebo prizmatický, iné zložitý s hojnosťou plôch. Ako masívna sa označuje celistvá forma minerálu bez určitého tvaru. Amorfné kamene, napr. obsidián a tektity majú nepravidelný vzhľad.

Optické vlastnosti

FARBA, najnápadnejšia viditeľná vlastnosť drahých kameňov, je v skutočnosti iba jednou z mnohých vlastností podmienených svetlom. Spolupôsobením individuálnej kryštálovej štruktúry a svetla s prejavujú optické vlastnosti, jednoznačne charakteristické pre ten-ktorý minerál.

Alochromatické drahé kamene
Alochromatické drahé kamene (t.j. s cudzím sfarbením) sú sfarbené stopovými prvkami alebo inými prímesami, ktoré netvoria podstatnú časť ich chemického zloženia. Napríklad čistý korund je bez farby; s prímesami (najčastejšie oxidov kovov) však vznikajú červené rubíny, modré, zelené a žlté zafíry, ako aj oranžovo-ružový padparadža. Pri alochromatických kameňoch zvyčajne možno farbu zvýrazniť alebo zmeniť.

Farba je najnápadnejšia viditeľná vlastnosť...
Farba je najnápadnejšia viditeľná vlastnosť drahých kameňov. Autor: Drahé kamene, Ikar

Idiochromatické drahé kamene
Farbu idiochromatických drahých kameňov (t.j. kameňov s vlastnou farbou) spôsobuje prítomnosť prvkov, ktoré predstavujú základnú zložku ich chemickej stavby. Idiochromatické drahé kamene majú väčšinou len jednu farbu alebo úzku škálu farieb. Napr. olivín býva vždy zelený, pretože táto farba je podmienená jednou z jeho podstatných zložiek, železom.

Lesk

Lesk drahých kameňov je odrazom svetla od ich povrchu. Ide o jednu z najľahšie identifikovateľných vlastností. Lesk závisí od stupňa vyleštenia a je tým vyšší, čím je kameň tvrdší. Intenzita lesku sa označuje rôznymi termínmi. Keď kameň odráža svetlo ako zrkadlo, je „lesklý“. Ak odráža málo svetla, hovoríme o „zemitom“ alebo „matnom“ lesku. Ak sa dá lesk porovnať s leskom diamantov, označujeme ho ako „diamantový“; samozrejme tento lesk je najžiadanejší. Priesvitné brúsené drahé kamene majú najčastejšie „sklený“ lesk a drahé kovy lesk „kovový“. Prírodniny organického pôvodu môžu mať „smolný“, „perleťový“ alebo „voskový“ lesk. Niektoré skupiny drahých kameňov majú i premenlivý lesk, napr. granát mení lesk od smolného pri hessonite až po diamantový pri diamantoide. Lesk neopracovaných lazulitov a howlitov je matný, zemitý, no po vyleštení sa mení na sklený.

Lesk drahých kameňov je odrazom svetla od ich...
Lesk drahých kameňov je odrazom svetla od ich povrchu. Autor: Drahé kamene, Ikar

Brúsenie

Drahé kamene sa bežne opracúvajú vybrúsením povrchu, pričom vzniká množstvo rovných plôch, tzv. faziet. Tieto plochy dávajú kameňu jeho konečný vzhľad, brús alebo výbrus. Brusič či rytec sa usiluje opracovaním kameňa zdôrazniť jeho najlepšie vlastnosti; vždy musí brať do úvahy jeho farbu, čírosť a hmotnosť. Kvôli zachovaniu hmotnosti a tým i hodnoty je niekedy nevyhnutné robiť určité ústupky.

Ako sa brúsi drahý kameň.
Ako sa brúsi drahý kameň. Autor: Drahé kamene, Ikar

Brúsenie – fazetovanie – drahých kameňov má niekoľko fáz a každú z nich môže realizovať iný majster. Keďže každý kameň má iný tvar, rozličné nepravidelnosti a pretože je dôležité zachovať jeho hmotnosť, nie vždy sa dá kameň vybrúsiť do ideálneho tvaru. Hlavným cieľom je dať diamantu jeho jas a „iskru“, aby sa prejavili farebné záblesky svetla, tzv. oheň. Veľkosť, počet a uhly brúsených plôch sa vypočítavajú matematicky. Kryštál sa najprv prepíli alebo rozštiepi a otáčaním na sústruhu sa obrusuje o ďalší diamant, aby sa získal okrúhly tvar. Potom nasleduje brúsenie plôch a leštenie a napokon sa kameň pred vsadením definitívne vyleští.

Briliantový brús

Zafír - briliantový brús.
Zafír - briliantový brús. Autor: Drahé kamene, Ikar

Briliantový brús je najvhodnejší pre diamanty a mnohé ďalšie predovšetkým bezfarebné drahé kamene. Poskytuje záruku, že sa späť do vrchnej časti vybrúseného kameňa odrazí maximum dopadajúceho svetla, čím sa dosiahne žiadaný jas a oheň. Variantmi sú ovál, pendlok v tvare kvapky a lodičková markíza alebo naveta.

Stupňový brús

Stupňový brús.
Stupňový brús. Autor: Drahé kamene, Ikar

Stupňový brús – stupňovec – je vhodný pre farebné kamene, ktoré majú obdĺžnikovú alebo štvorcovú tabuľkovú plochu a rundistu s rovnobežnými obdĺžnikovými plochami. Krehké kamene môžu mať zbrúsené rohy, čím vznikne osemuholníkový tvar, bežný napríklad pri väčšine smaragdov.

Kombinovaný brús

Kombinovaný brús.
Kombinovaný brús. Autor: Drahé kamene, Ikar

Kamene s kombinovaným brúsom majú väčšinou okrúhly obrys, pričom sa korunka brúsi ako briliant a spodná časť (pod rundistou) má stupňový brús. Do takéhoto tvaru sa opracúvajú najmä zafíry, rubíny a väčšina priehľadných kameňov.

Fantazijný brús

Fantazijný brús.
Fantazijný brús. Autor: Drahé kamene, Ikar

Kamene s týmto druhom výbrusu môžu mať rozdielne tvary – trojuholníkový, kosoštvorcový, päťuholníkový alebo šesťuholníkový. Fantazijný brús je vhodný pre zriedkavé drahokamy, ale aj pre kazové a nepravidelne obmedzené kamene.

Cally Hallová - Drahé kamene, Ikar
Cally Hallová - Drahé kamene, Ikar Autor: Cally Hallová - Drahé kamene, Ikar

Králi a pospolitý ľud

Oddávna sa pokladali drahé kamene za symbol bohatstva a moci. Symboly zvrchovanosti, od koruny až po bohato vyzdobené šaty sa tradične okrášľovali klenotmi. Drahé kamene však nie sú iba vyjadrením bohatstva alebo objektom vedeckého záujmu. Môže ich obdivovať každý, od amatérskeho zberateľa drahých kameňov až po obyčajného nadšenca, ktorý sa teší z ich krásy a histórie.

Z knihy Cally Hallová – Drahé kamene

V edícii Príroda v kocke vydal Ikar.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku