Prečo euro a nie koruna?

05.07.2008 00:00
duk
Slovenská eurová minca

Každý asi vie, čo sú peniaze: papieriky či pliešky, za ktoré možno kúpiť "všetko" – zmrzlinu, lístky do kina, auto. Je to osobitný tovar, ktorý sa používa pri platení za iné tovary a služby alebo pri úhrade dlhov. Peniazmi sa vyjadrujú ceny iných tovarov a v peniazoch sa uchovávajú hodnoty. To je to prasiatko či sporiteľnička, úspory, ktoré môžete kedykoľvek použiť.

Bola prvým platidlom paradajka?

Peniaze ovplyvňujú život viac ako čokoľvek iné, dávajú človeku možnosť vybrať si to, o čo má záujem a robia tak ľudí slobodnými. Je tu aj rub peňazí: lakomstvo a celý rad iných ľudských necností. Na jednej strane vďaka peniazom používajú ľudia rozum – inak by ho pravdepodobne obalil loj a tuk, no na druhej strane nič na svete, a to ani láska, nevyvolalo toľko nenávisti a zloby ako peniaze, pričom peniaze za nič nemôžu, ony samotné nie sú ani dobré, ani zlé, človek im pridáva vlastnosti, ktoré samy nemajú. Peniaze môžu urobiť človeka šťastným iba v dvoch prípadoch: vtedy, keď vás nimi niekto obdaruje a vtedy, keď vy obdarujete niekoho iného.

Videozáznam z prednášky

Autor: T-Com – www.detskauniverzita.sk

Dá sa odpovedať aj na otázku, kedy začali ľudia používať peniaze, čiže platidlá, no nie presne, lebo v oných časoch neboli ani noviny a väčšina ľudí ani nevedela písať. Platidlá vznikli vtedy, keď vznikol obchod. A neopisuje „prvý obchod“, pri ktorom pramatka Eva vymenila ľudskú nesmrteľnosť za poznanie, už Biblia? A pri tejto výmene ako platidlo poslúžilo ovocie z raja, nebola teda prvým platidlom paradajka?

Celkom vážne, obchod si vyžiadal platidlá ešte skôr, ako vznikli mince. Boli to rôzne tovary, za ktoré sa dali vymeniť ostatné: dobytok, ryža, kožušiny, mušle, perly, Švédi používali vlnené látky a Slovania, naši predkovia, platili plátnom – odtiaľ slovo „platiť“ i „trh“, kde sa plátno trhalo. Pomenovanie peňazí vzniklo podľa začiatočného spôsobu ich „výroby“: súvisí so slovom „peň“, teda odseknutý, odrúbaný strom, preto ruský „rubeľ“. Peniaze sa odvodzujú aj od latinského pondus (váha) či pecunia (dobytok).

Mince a bankovky

Boli také časy, keď predkovia obiehali trhovisko s plátnom, aby si zaň mohli vymeniť šunku, prípadne dovliekli na trh býka, aby ho vymenili za sekeru. Problém nastal vtedy, ak jedna sekera mala hodnotu polovice býka. Býk sa totiž nedá deliť. Váženie odváženým zlatom či striebrom bolo lepším spôsobom. Nevýhodu spojenú s prenášaním váh a skúmaním pravosti kovu vyriešili ľudia pred asi 2 700 rokmi, keď začali kov vážiť a označovať. Vznikli prvé mince z elektrónu, zmesi zlata a striebra. Bol to možno najvýznamnejší ľudský vynález a udial sa v Grécku, v mestskom štáte Lýdia za panovníka Gygésa, ktorého meno sa spomína aj v gréckych povestiach: začínal ako pastier oviec, ktorý našiel zázračný prsteň a ten ho robil neviditeľným. Pripomína vám to Arabelu? Aj mne.

Najstaršie mince sa u nás objavili asi o 500 rokov, keď ich začli raziť Kelti. Ide o biateky. Jeden biatek je aj v logu Národnej banky Slovenska. Okrem mincí sa používajú aj papierové peniaze, ktoré vynašli Číňania pred 1 300 rokmi, ako aj karty – „plastové peniaze“, ktoré súvisia s peniazmi vo forme zápisov na účtoch v bankách. Takých peňazí, ktoré majú neviditeľnú podobu a volajú sa bezhotovostné peniaze, je až 98 percent všetkých peňazí.

Téma euro je blízka aj mladším ročníkom.
Téma euro je blízka aj mladším ročníkom. Autor: Robert Hüttner

Mince a bankovky dáva do obehu centrálna banka štátu, u nás Národná banka Slovenska, zatiaľ čo bezhotovostné peniaze vznikajú v obchodných bankách poskytnutím úveru. Určiť potrebné množstvo peňazí je v pôsobnosti centrálnej banky a je to veľmi dôležitá vec, pretože vplýva na hodnotu peňazí. Peňazí má byť presne toľko, koľko stačí na to, aby fungovala výmena. Nemá ich byť ani viac, ani menej. Ak je ich viac, ich hodnota sa znižuje, čo vedie k inflácii: peniaze sú čoraz menej hodnotné.

Menové únie

História bánk je dlhá a siaha až do staroveku, pričom ich zárodky vznikli vo veštiarňach, ktoré pred 5 000 rokmi začali uschovávať cennosti a požičiavať ich. Jednu z najstarších novodobých bánk pod menom Banka sv. Juraja založili v Janove v roku 1408. Najstaršia banka na Slovensku sa volala Bratislavská sporiteľňa a vznikla v roku 1841. Centrálne banky sú „mladšími sestrami“ obchodných bánk a dohliadajú na činnosť ostatných bánk. Medzi najstaršie centrálne banky patrí švédska Sveriges Riksbank (založená v roku 1668) a Bank of England (1694). Naša národná banka vznikla 1. januára 1993, v deň vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Vlastné peniaze zvykne mať každý štát. Pravda, sú aj prípady, keď jedna mena obieha na území skupiny štátov. Dnes je 176 centrálnych bánk, no keďže Organizácia Spojených národov združuje 192 štátov, nie všetky majú vlastnú centrálnu banku.

Aj v minulosti boli aj také štáty, na území ktorých obiehalo viacero mien a vydávali ich do obehu viaceré banky. Na území Nemecka v roku 1857 bolo 29 emisných bánk a platilo tam deväť rozličných mincových systémov. Vo Švajčiarsku v roku 1848 obiehalo 160 rôznych druhov peňazí. Táto roztrieštenosť sa ukázala ako nevýhoda, a tak od roku 1910 mali právo vydávať peniaze v Nemecku už len štyri banky, vo Švajčiarsku jedna. Uľahčenie obchodu viedlo aj v ďalších štátoch k nahradzovaniu viacerých mien a viacerých emisných bánk jednou. V USA až do roku 1913 vydávali doláre viaceré súkromné banky. V jednej z nich v Olyfante bol prezidentom náš rodák Michal Bosák, ktorý sa v roku 1907 podpísal na 10– a 5–dolárové bankovky. Keďže peniaze sú tu preto, aby uľahčovali výmenu, vznikali a vznikajú menové únie a jednou menou sa platí v skupine štátov. Systém menovej únie má veľmi dlhú históriu. Najstaršou je Latinská únia medzi Francúzskom, Švajčiarskom, Belgickom a Talianskom z roku 1865, o tri roky do nej vstúpilo aj Grécko.

Táto únia vydržala do roku 1914. Škandinávska peňažná únia jestvovala v rokoch 1872 až 1892 medzi Švédskom, Dánskom a Nórskom. Úspešne fungovala Belgicko–luxemburská menová únia v rokoch 1921 – 1998. Veľmi krátko existovala menová únia medzi Slovenskom a Českom: od 1. januára do 8. februára 1993. V súčasnosti, od roku 1893, existuje Východokaribská menová únia ôsmich štátov a jej spoločná centrálna banka sídli v St. Kitts. Na čele Stredoafrickej menovej únie piatich štátov je centrálna banka so sídlom v kamerunskom Yaounde. Západoafrickú hospodársku a menovú úniu deviatich štátov založili v roku 1962 a pôsobí v nej centrálna banka s hlavným sídlom v senegalskom Dakare.

Koruna pre numizmatikov

Slovensko bude od 1. januára 2009 členom Európskej menovej únie, veľkého a vplyvného zoskupenia štátov, ktorého história sa začala v roku 1951. Myšlienka zavedenia európskej meny vznikla v roku 1962, keď Robert Marjolin predložil plán vytvoriť rezervný fond, centrálnu banku a spoločnú menu. Predchodcom Európskej centrálnej banky, ktorá vznikla 1. júna 1998 a sídli vo Frankfurte, bol Európsky menový inštitút. Euro vzniklo 1. januára 1999 – v bezhotovostnej podobe a 1. januára 2002 v hotovostnej podobe. Od začiatku obiehalo v 11 štátoch Európskej únie, dnes obieha v 15 štátoch a 1. januára 2009 zavedieme euro aj u nás.

Prečo? Zjednocovanie mien s cieľom podpory obchodu je historický vývoj, v ktorom Slovensko dospelo do štádia, keď je pripravené uľahčovať výmenu, obchod, používaním spoločnej európskej meny. Od roku 1918 je to už šiesta „výmena peňazí“ na našom území. Je však prvá, ktorú nespôsobuje vojna ani zmena štátoprávnych pomerov. Slovenská republika ostáva suverénnym štátom – aj hokej bude naďalej hrať ako Slovensko – v peňaženkách jeho občanov však bude jedna z najsilnejších mien sveta, euro. Táto výmena peňazí nebude mať iný dôsledok ako fakt, že sa zaradíme medzi veľkú 300–miliónovú masu Európanov, ktorí používajú ako svoju vlastnú menu euro. Naša pekná slovenská koruna ostane už iba v numizmatických zbierkach a múzeách.

Ing. Ivan Šramko (1957)

V roku 1980 skončil štúdium na Fakulte riadenia VŠE v Bratislave. Bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB – ING, a. s., neskôr viedol pracovnú skupinu, ktorá zakladala spoločný podnik VÚB – Credit Lyonnais. V rokoch 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom Istrobanky a zároveň podpredsedom a neskôr predsedom jej predstavenstva. Potom bol členom vedenia Tatra banky aj členom jej predstavenstva. V rokoch 2002 až 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska a 1. januára 2005 bol vymenovaný do funkcie jej guvernéra. Je členom Generálnej rady Európskej centrálnej banky, guvernérom v MMF a alternátom guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Od roku 1998 je členom predstavenstva Slovensko– rakúskej obchodnej komory a od roku 2003 predsedom Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je ženatý, má tri deti.

DUK 2008 obálka
DUK 2008 obálka

Článok vznikol na základe prednášky uskutočnenej v rámci projektu Detská univerzita Komenského. Vydavateľstvo PEREX z každého ukončeného ročníka vydáva zborník vo forme pestro ilustrovanej knižky sumarizujúcej obsah prednášok z daného ročníka. Knižka z prvého ročníka (2003) je už vypredaná, vydania z ročníkov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 si môžete objednať za cenu 5€ (151 Sk) + poštovné na tel. čísle 02/4959 6270 od 8. do 14. hodiny, alebo emailom na adrese predplatne@pravda.sk.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk