Prečo je krvný tlak dobrý pomocník a zlý pán?

05.07.2009 00:00
meranie tlaku - tlakomer
ilustračné foto Autor:

Ochorenia srdca a ciev zapríčiňujú takmer každé druhé úmrtie. Ale počet ľudí chorých na srdce možno zmenšiť znižovaním rizikových faktorov. Medzi ne patrí aj vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia. Čo je vlastne vysoký krvný tlak? Je to sila, ktorá tlačí na stenu cievy a ženie krv dopredu, aby sa orgány zásobili krvou.

Na prednáške Detskej Univerzity Komenského takto vysvetľoval profesor Fedor Šimko z Ústavu patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, prečo je krvný tlak dobrý pomocník a zlý pán.

Videozáznam z prednášky

Autor: T-Com – www.detskauniverzita.sk

Ako funguje srdce

„Čo je úlohou srdca a cievy? Máloktorý študent vysokej školy by mi na túto otázku vedel odpovedať,“ otvoril prednášku Fedor Šimko.

V každej chvíli vypudí srdce krv do ciev. Tá sa potom dostane do všetkých tkanív tela, pričom prenáša kyslík a živiny. Tie sa dostanú do každého tkaniva a z nich sa vytvára energia potrebná na všetky činnosti v tele. Srdce sa skladá z ľavej a pravej komory a nad nimi je tenká ľavá a pravá predsieň. Z pravej komory ide odkysličená krv do pľúc, kde sa okysličí. Potom putuje do ľavej komory a tá ju vypudí do aorty.

Kardiovaskulárne ochorenia, čiže ochorenia srdca a ciev, sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti. Štyridsať až štyridsaťpäť percent úmrtí spôsobujú choroby srdca a ciev. Počet ľudí chorých na srdce môžeme zmenšiť znižovaním rizikových faktorov kardiovaskulárneho systému. To sú faktory, ktoré zvyšujú ochorenia srdca a ciev. Srdce a cievy sa opotrebúvajú a sú vystavené rozličným vplyvom. Napríklad sedemdesiatročné srdce je už opotrebované.

Kardiovaskulárne faktory delíme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Neovplyvniteľnými sú vek, pohlavie a dedičnosť. Jednoducho, opotrebovaniu sa zabrániť nedá. Do päťdesiatky trpia na srdcovocievne ochorenia prevažne muži, okolo päťdesiatky sa to vyrovnáva, a po nej postihujú prevažne ženy. Závisí to aj od dedičnosti, od toho, aké predispozície človek zdedí.

Genetický základ sa stravou alebo liekmi ovplyvniť nedá. Potom sú ovplyvniteľné faktory, medzi ktoré patrí vysoký krvný tlak, fajčenie, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, obezita, stres, nedostatok pohybu a zlá strava. Existuje takzvaný systém SCORE, čo je kardiovaskulárne desaťročné riziko. Vypočíta pravdepodobnosť, kedy človek na základe týchto faktorov zomrie. Napríklad u 65-ročných žien s dobrým tlakom a cholesterolom je možnosť úmrtia dve percentá a u mužov štyri percentá.

Aký krvný tlak je dobrý

Hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, je najvýznamnejší rizikový faktor kardiovaskulárneho systému, ktorý možno ovplyvniť. Čomu hovoríme krvný tlak? V prvom rade je to sila, ktorá tlačí na cievnu stenu. Je to zároveň sila, ktorá ženie krv dopredu, aby ňou boli zásobené orgány. Výška tlaku závisí od vypudzovacej činnosti srdca, najmä od sily, akou ľavá komora vypudzuje krv. Tiež závisí od odporu, ktorý toku krvi kladú cievy.

Fedor Šimko a poslucháči DUK 2009 počas prednášky.
Fedor Šimko a poslucháči DUK 2009 počas prednášky. Autor: Robert Hüttner

Je to ako dlhá hadica, na ktorej jednom konci človek pustí vodu z kohútika. Na druhom konci zúži koniec a tlak sa zvyšuje.

Tlak poznáme systolický (horný) a diastolický (dolný). Systolický je tlak, ktorý vzniká silou zmrštenia srdca a vypudením krvi. Diastolický je tlak, keď srdce krv nevytláča a tá len voľne tečie.

Tlak sa v priebehu dňa mení. Každému človeku, aj zdravému, tlak kolíše. Najväčší pokles je v noci a najväčší vzostup tlaku je ráno. Najlepší tlak, aký môže človek mať, je optimálny: 120 / 80 mmHg. 120 je systolický (horný) a 80 diastolický (dolný) tlak. MmHg predstavuje milimetre ortuťového stĺpca, čo sa rovná tlaku krvi.

Normálny tlak nie je až taký ideálny. Je do 140/90 mmHg. Vysoký krvný tlak, takzvaná hypertenzia, je pri hodnotách nad 140/90 mmHg.

Málo ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak, má aj ťažkosti. Osemdesiat percent z nich nemá žiadne problémy a dvadsať percent bolí a točí sa im hlava, sú nervózni alebo unavení. Ľudia väčšinou netušia, že majú vysoký tlak. Dvadsaťpäť percent zo všetkých ľudí na svete a až deväťdesiat percent z ľudí nad sedemdesiat rokov má vysoký krvný tlak.

Hypertenzia pôsobí ako bezvýznamné ochorenie, lebo je zväčša bez bolestí, dlhé roky bez poškodenia organizmu a neprejavuje sa viditeľne. Spozorovať ho však možno na zmenách na sietnici. Metódou pozretia sa do oka možno vidieť, či človek trpí hypertenziou. Pri vysokom tlaku sa ničí výstelka ciev – endotel. Cievna stena zhrubne a stráca svoju schopnosť rozťahovať sa. Srdce zmohutnie, dochádza k takzvanej hypertrofii a obličky začnú prepúšťať bielkoviny do moču. Toto sú prvotné príznaky vysokého krvného tlaku.

Po desiatich, dvadsiatich rokoch s ochorením srdca môže ľudí postihnúť mŕtvica, keď sa cieva upchá a tkanivá za ňou odumrú. Dôsledky sú katastrofálne. Za patologické sa považujú také hodnoty arteriálneho, teda cievneho tlaku, ktoré zvyšujú riziko poškodenia organizmu a od ich úpravy možno očakávať zlepšenie zdravotného stavu.

Môže dôjsť k poškodeniu srdca (infarkt, zlyhanie srdca), mozgu (mŕtvica) a obličiek (zlyhanie obličiek). Tiež môže dôjsť k náhlej smrti. Liečenie kardiovaskulárnych ochorení by malo byť trvalé, nestačí len istý čas dodržiavať liečbu. Ide totiž o celoživotné ochorenie, preto aj liečba by mala byť doživotná. Môže sa však stať, že pod vplyvom rôznych okolností sa to zmení, ale takéto prípady sú zriedkavé.

Nielen vysoký, ale aj nízky krvný tlak môže byť škodlivý. Dobrý tlak môže byť aj nižší, ale zároveň musia byť prekrvené všetky orgány. Napríklad niektoré kmene v Amazónii nejedia sodík, majú nízky tlak, ale neškodí im to.

Ako sa znižuje krvný tlak

Vysoký krvný tlak sa dá upraviť zdravým spôsobom života a liekmi. Organizmu neprospieva fajčenie ani pitie alkoholu. V strave by nemali prevažovať sladké zákusky či hory mäsa. Dôležitý je tiež dostatok spánku.

Ženská obezita, ktorá formuje telo do tvaru hrušky, nie je nebezpečná.ú U mužov sú však pivné bruchá nebezpečné, lebo tuk produkuje toxické látky, ktoré ničia srdce a cievy. Keďže je pivo plné kalórii, rastie z neho brucho. Okrem vysokého kalorického príjmu prispieva k obezite aj to, že čas, ktorý by človek mohol venovať aktívnemu pohybu, trávia muži pri… zlatom moku.

Zo všetkých ľudí s vysokým krvným tlakom o svojej chorobe štvrtina ani netuší. Štvrtina je neliečená a štvrtina je liečená zle. Len dvadsať či dvadsaťpäť percent ľudí je liečených správne.

Krvný tlak sa meria ortuťovým tlakomerom a automatickým tlakomerom, ktorý majú ľudia zväčša v domácnosti. Tiež existuje 24-hodinové monitorovanie tlaku, ktoré je lepšie, pretože tlak sa človeku počas dňa mení. O desiatej doobeda je tlak iný ako o piatej popoludní alebo v noci. Pri 24-hodinovom monitorovaní zaznamenáva merač hodnoty tlaku v polhodinových intervaloch. Poskytuje tak oveľa presnejšie údaje.

Ročne zomrie len desať ľudí po útoku žraloka, a napriek tomu majú ľudia z útoku žraloka panický strach. Na hypertenziu umiera ročne tridsať miliónov ľudí, a pritom sa jej ľudia neboja.

Preto Fedor Šimko študentom Detskej univerzity Komenského odporučil, aby sa nebáli žralokov, ale mali sa na pozore pred vysokým krvným tlakom.

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (52)

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 začal pracovať v Ústave patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, kde pôsobí dodnes. Habilitoval sa v roku 1991. V rámci postgraduálneho štúdia si postupne urobil atestácie z internej medicíny a kardiológie. Bol na študijných a vedeckých pobytoch v Zürichu, Gottingene, Heidelbergu, Berlíne, vo Viedni a v Prahe. Ako jednému z mála slovenských lekárov sa mu podarilo získal Humboldtovo štipendium. Dlhodobo sa zaoberá problematikou hypertrofie myokardu a zlyhaniu srdca. Je autorom vysokoškolských učebných textov i mnohých publikácií v prestížnych vedeckých časopisoch, za ktoré získal viaceré ocenenia. V roku 2000 bol menovaný profesorom pre odbor normálna a patologická fyziológia.V roku 2008 získal titul Vedec roka.

MUDr. Fedor Šimko CSc .
MUDr. Fedor Šimko CSc na DUK 2009.
DUK 2008 obálka
DUK 2008 obálka

Článok vznikol na základe prednášky uskutočnenej v rámci projektu Detská univerzita Komenského. Vydavateľstvo PEREX z každého ukončeného ročníka vydáva zborník vo forme pestro ilustrovanej knižky sumarizujúcej obsah prednášok z daného ročníka. Knižka z prvého ročníka (2003) je už vypredaná, vydania z ročníkov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 si môžete objednať za cenu 5€ (151 Sk) + poštovné na tel. čísle 02/4959 6270 od 8. do 14. hodiny, alebo emailom na adrese predplatne@pravda.sk.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk