Prečo chlapci nemajú prsia a dievčatá fúzy?

20.08.2006 10:00
dovolenka - pár - oddych - slnko - muž a žena -...
ilustračné foto Autor:

Za rozdiely medzi mužmi a ženami môžu hormóny. Kto má viac testosterónu, zarastá, kto estrogénu, vyvíja sa v hrudnej oblasti. Chlapci majú fúzy (a nemajú prsia), pretože majú prevahu androgénov, hlavne hormónu testosterónu. Dievčatá majú prsia (a nemajú fúzy), pretože majú prevahu estrogénov, hlavne hormónu estradiolu. Odpoveď teda máme, ostáva nám všetko si vysvetliť, aby ste tomu mohli porozumieť.

Čo sú hormóny

Hormóny sú chemické látky, ktoré sa tvoria v našom tele. Hlavné miesta, kde sa hormóny tvoria nazývame žľazy s vnútorným vylučovaním alebo endokrinné žľazy. Vytvorené hormóny sa vylučujú do krvi.

A načo sú hormóny? Ich úlohou je riadenie činnosti nášho organizmu. Poznáte vedenie bicykla či auta. Predstavte si však riadiaci panel lietadla, ponorky alebo kozmickej rakety. Na riadiacom paneli je množstvo prístrojov, svetielok, gombíkov. Nemožno pochybovať o tom, že proces riadenia je zložitý. Riadenie činnosti jednotlivých častí ľudského tela je ešte zložitejšie, veď ľudské telo je oveľa zložitejšie než akýkoľvek stroj!

Riadenie činnosti ľudského tela zabezpečujú najmä dva systémy– nervový a hormonálny. Nervový systém má ústredie v mozgu a nervové dráhy ako „káble“ prechádzajú všetkými časťami tela. Naproti tomu hormonálny systém nemá priame dráhy. Hormóny sa vylučujú do krvi a krv ich rozvádza do celého tela. Hormónov máme veľa a každý z nich má na starosti riadenie určitého procesu. Medzi hormóny patrí napríklad adrenalín, ktorý sa vylučuje pri stresových situáciách (napr. adrenalínové športy). Riadi činnosť srdca a procesy potrebné na získavanie energie. Iným príkladom je hormón inzulín, ktorý riadi hospodárenie s krvným cukrom, glukózou.

Prsia alebo fúzy?

Hormóny, ktoré rozhodujú o tom, či človeku porastú prsia alebo fúzy, patria medzi hormóny, ktoré riadia reprodukciu, teda rozmnožovanie. Hormónov je veľa, majú rôznorodé účinky a keby všetky pôsobili naraz bez vzájomnej kontroly, nastal by chaos. Ani deti v škole si nemôžu robiť, čo chcú, musia rešpektovať pokyny učiteľov. A učitelia tiež nemôžu konať podľa vlastnej ľubovôle, ich prácu riadi pán riaditeľ alebo riaditeľka. Prácu riaditeľov zase usmerňujú pokyny z nadriadených orgánov ministerstva školstva.

Aj procesy, ktoré súvisia s rozmnožovaním, sa kontrolujú na troch úrovniach. Ministerstvu školstva zodpovedá oblasť medzimozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Tvorí sa tam hormón, ktorý má komplikovaný názov a je rovnaký u mužov aj žien. Riaditeľňou je endokrinná žľaza nazývaná hypofýza (mozgový podvesok). Hypofýza je nadradená ostatným endokrinným žľazám a tvorí viaceré hormóny súvisiace s rozmnožovaním. Hormóny hypofýzy sú opäť rovnaké u mužov aj žien. Rozdiely nájdeme až na tretej úrovni – muži a ženy majú odlišné pohlavné žľazy a odlišné pohlavné hormóny.

Téma, ktorú prednášala D. Ježová, si vyslúžila...
Téma, ktorú prednášala D. Ježová, si vyslúžila mimoriadnu pozornosť. Autor: Roman Benický

Všetci vieme, že chlapca a dievča možno bez problémov rozlíšiť už odmalička. Pohlavné znaky, ktoré sú prítomné už pri narodení, nazývame primárne (prvotné) pohlavné znaky. Ďalšie charakteristické črty sa vyvíjajú počas a po puberte, tie voláme sekundárne (druhotné) pohlavné znaky. K nim patrí aj rast fúzov a brady u mužov a väčšie prsia u žien.

Podobne ako fúzy ani viaceré ďalšie sekundárne pohlavné znaky nesúvisia s rozmnožovaním, ale súvisia s účinkami mužských a ženských pohlavných hormónov.

Muži a testosterón

Mužský pohlavný hormón je testosterón a patrí do skupiny hormónov, ktoré voláme androgény. Sú to steroidy, čo znamená, že ich štruktúra je založená na uhlíkových reťazcoch, ktoré sú pospájané do troch šesťuhlíkových a jedného päťuhlíkového prstenca.

Testosterón sa tvorí u mužov v semenníkoch, ktorých latinský názov je testes. Malé množstvo testosterónu a iných androgénov sa tvorí v kôre nadobličiek a vo vaječníkoch u žien. Testosterón pôsobí na tvorbu bielkovín a na rast. Jeho účinky možno rozdeliť na dva typy. Prvý typ sú účinky androgénové, virilizujúce, čo znamená „zmužňujúce“. Patrí sem vplyv na všetky procesy, ktoré robia muža mužom. Samozrejme sem patrí vplyv na vývin prvotných aj druhotných pohlavných znakov. Je to teda virilizujúci účinok testosterónu, ktorý spôsobuje, že chlapcom začnú rásť fúzy.

Druhým typom účinkov testosterónu sú účinky anabolické. Testosterón podporuje rast svalovej hmoty, zväčšovanie sily, zretie a pevnosť kostí. Tieto účinky sa prejavujú u mužov aj žien. S dobrým úmyslom sa vyrobilo viacero látok podobných testosterónu, ktoré mali pomôcť ľuďom s oslabenou svalovou hmotou v dôsledku choroby. Voláme ich anabolické steroidy alebo anaboliká. Čoskoro sa však ukázalo, že podávanie anabolík zvyšuje svalovú hmotu aj u zdravých ľudí a zvyšuje športové výkony.

Užívanie anabolík športovcami je v protiklade s etickými princípmi a patrí medzi zakázaný doping. Ba čo viac, užívanie anabolík vyvoláva závažné zdravotné následky. Nebezpečenstvo používania anabolických steroidov je veľmi vysoké v období dospievania. Nielen u dievčat, ale aj u chlapcov vyvolávajú anaboliká množstvo nepriaznivých účinkov. Príkladom je predčasné zastavenie rastu kostí a tým nízka výška v dospelosti. Ďalším príkladom sú výsledky nášho vlastného výskumu, ktoré ukazujú, že už dvojtýždňové podávanie anabolík u mladých mužov vyvolá výrazný pokles vlastného hormónu testosterónu na pomerne dlhý čas. Treba preto bojovať proti zneužívaniu anabolických steroidov.

Ženy a estrogény

Aj ženské pohlavné hormóny majú štruktúru steroidov. Nazývajú sa estrogény a ich hlavný predstaviteľ je estradiol. Chemická štruktúra estradiolu je veľmi podobná štruktúre testosterónu. Uvážte, že celkom malá zmena v štruktúre hormónu je podkladom pre veľké pohlavné rozdiely!

Estrogény sa u dievčat a žien tvoria vo vaječníkoch (ováriách). Estrogény sú hormóny nevyhnutné na reprodukciu (rozmnožovanie) a ovplyvňujú všetky procesy, ktoré robia ženu ženou. Tak ako v prípade testosterónu u mužov estrogény riadia vývin prvotných aj druhotných pohlavných znakov. Sú to teda účinky estrogénov, ktoré spôsobujú, že dievčatám začnú rásť prsia.

Je známe, že ženy v reprodukčnom veku, teda v období, keď môžu mať deti, trpia menej než muži na srdcovocievne ochorenia a na rednutie kostí. Je to dôsledok ochranných účinkov estrogénov. Je však potrebné dodať, že aj ženy majú v krvi určité množstvo testosterónu a iných androgénov, ktoré sa tvoria hlavne v nadobličkách. Podobne aj muži majú estrogény, ktoré sa tvoria v semenníkoch alebo vznikajú premenou z testosterónu. Ich množstvo je však v porovnaní so ženami veľmi malé.

Z bruška do puberty

Kedy sa rozhoduje o tom, či jedinec bude chlapec alebo dievča? Už veľmi skoro počas vývinu v mamičkinom brušku. Keby nebolo testosterónu, všetky deti by sa narodili ako dievčatká. Pohlavie jedinca je, samozrejme, dané v génoch. Ľudský zárodok s genetickou výbavou mužského pohlavia začne už veľmi maličký tvoriť hormón testosterón. Okolo 7. týždňa tehotenstva vylučujú semenníky mužského plodu testosterón v takom množstve, ktoré v priebehu asi 10 dní ovplyvní vývin pohlavných orgánov mužským smerom. Približne v polovici tehotenstva pomáha testosterón formovať určité centrá v mozgu, ktoré sú podkladom mužského správania vrátane pohlavného pudu. Plod s genetickou výbavou ženského pohlavia nevylučuje testosterón, a tak sa jeho pohlavné orgány aj charakter správania vyvíjajú ženským smerom. Po narodení sa hladiny testosterónu u chlapcov ešte raz nakrátko zvýšia, a potom majú chlapci aj dievčatá dlhé obdobie hladiny testosterónu aj estrogénov na rovnakej úrovni. Rovnako nízke hladiny pohlavných hormónov u dievčat aj chlapcov pretrvávajú až do obdobia, keď rozohrajú svoju veľkú hru, ba priam „techno párty“. Je to obdobie puberty. Puberta je hormonálna prestavba organizmu, pri ktorej nastávajú veľké zmeny. Počas puberty dozrievajú pohlavné orgány a vyvíjajú sa druhotné pohlavné znaky. Slovo puberta je prevzaté z latinčiny, pričom latinské „pubesco“ znamená „dostávam fúzy“.

Pri puberte sa uplatňuje trojúrovňové riadenie, o ktorom sme hovorili na začiatku. Rozhodnutie o začatí puberty vzniká v mozgu. Hypotalamus začne tvoriť príslušný hormón, na ktorý odpovedá hypofýza tvorbou vlastných hormónov. Tie nariadia pohlavným žľazám, aby začali tvoriť pohlavné hormóny. Zvyšujúce sa hladiny estrogénov a testosterónu spôsobia zmeny charakteristické pre pubertu u dievčat a chlapcov.

Fúzy aj múzy

Rast fúzov a zväčšovanie pŕs sú príkladmi fyzických zmien, ktoré nastávajú počas puberty. Všetci poznáme rozvoj ďalších pohlavných znakov, ktoré sú všetky dôsledkom hormonálnych zmien, pričom menia chlapca na muža a dievča na ženu. Zároveň nastávajú aj výrazné psychické zmeny. Dospievajúci začne myslieť a cítiť inak. Vyskytuje sa precitlivenosť, časté zmeny nálady, zvýšený záujem o vlastnú osobu. Začne byť dôležitý vlastný výzor, s ktorým väčšina z nás nie je spokojná. Mnohí rozmýšľajú veľa o sexe. To všetko je normálne, nie je na tom nič nezdravé. Pohlavné hormóny ovplyvňujú množstvo duševných pochodov. Už počas vývinu plodu v maternici matky hormóny formujú štruktúru nervových sietí v určitých oblastiach mozgu. Výsledky výskumov u dospelých jedincov poukazujú na vplyv testosterónu a estrogénov hlavne na poznávacie schopnosti, konkrétne na priestorovú predstavivosť a pamäťové funkcie.

Možno zhrnúť, že odlišné pohlavné hormóny sú príčinou toho, že dievčatám nerastú fúzy a chlapcom sa nezväčšujú prsia. Okrem toho pohlavné hormóny vyvolávajú mnoho ďalších účinkov, ktoré sú potrebné pre zdravý vývin jedinca.

Poznámka: Príprava prednášky bola podporená grantom Európskeho sociálneho fondu.

Prof. Daniela Ježová, DrSc. (1949)

Vyštudovala Farmaceutickú fakultu UK a na Lekárskej fakulte UK získala hodnosť doktorky vied (1992), docentky (2000) a profesorky (2006) farmakológie. Pracuje v Ústave experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied ako vedúca laboratória farmakologickej neuroendokrinológie a vedecká tajomníčka ústavu. Pedagogickú činnosť vykonáva vo Farmakologickom ústave Lekárskej fakulty UK. Získala finančnú podporu pre výskum vo forme viacerých zahraničných aj domácich grantov, koordinovala projekt Centra excelentnosti Európskej komisie. Je členkou výberových zahraničných vedeckých spoločností (napr. Academia Europaea), opakovane pôsobí ako expertka na hodnotenie projektov Európskej komisie. Jej vedecká práca odkryla množstvo nových poznatkov v oblasti hormónov, stresu a účinkov liečiv. Priniesla nový pohľad na vzťah stresových hormónov a úzkosti, ako aj na účinky antidepresív. Publikovala vyše 200 vedeckých prác, väčšinou vo významných zahraničných časopisoch, ktoré mali podľa zahraničných databáz vyše 1 900 citácií. Výsledky jej vedeckej práce boli podkladom získania prestížnej ceny Krištáľové krídlo za medicínu a vedu v roku 2003, ako aj viacerých ďalších ocenení.

duk-profilova-prednasajuci
DUK 2008 obálka
DUK 2008 obálka

Článok vznikol na základe prednášky uskutočnenej v rámci projektu Detská univerzita Komenského. Vydavateľstvo PEREX z každého ukončeného ročníka vydáva zborník vo forme pestro ilustrovanej knižky sumarizujúcej obsah prednášok z daného ročníka. Knižka z prvého ročníka (2003) je už vypredaná, vydania z ročníkov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 si môžete objednať za cenu 5€ (151 Sk) + poštovné na tel. čísle 02/4959 6270 od 8. do 14. hodiny, alebo emailom na adrese predplatne@pravda.sk.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk