Prečo nesmiem ani raz skúsiť drogu?

10.08.2006 00:00
Drogy, fentanyl
ilustračné foto Autor:

Otázka, prečo nesmiem ani raz skúsiť drogu, je síce jednoduchá, ale odpoveď na ňu až taká jednoduchá nie je. Celkom zjednodušene by sme mohli povedať: preto, lebo to škodí a bodka. Zložitejšia odpoveď musí vychádzať z poznania, čo je droga, čo je závislosť, ako sa vyvíja, aké faktory sa na vzniku závislosti podieľajú a podobne.

Čo je závislosť?

Závislosť nie je morálny poklesok. Závislosť je psychická porucha, ktorú charakterizuje silná až nutkavá túžba po psychoaktívnej látke. Táto silná túžba vedie k opakovanému užívaniu. Okrem toho má závislosť aj ďalšie príznaky.

Psychoaktívna látka je látka, ktorá spôsobuje prechodné zmeny duševného prežívania. Tieto zmeny sa väčšinou spočiatku pociťujú ako príjemné. Preto konzum psychoaktívnej látky vedie k snahe po opakovanom konzume, z ktorého sa postupne sformuje závislosť. Psychoaktívne látky môžeme rozdeliť na alkohol a drogy. Drogy na legálne (napr. kofeín v káve, nikotín v cigaretách) a na ilegálne (napr. marihuana, heroín a iné).

Typy užívania návykových látok

• Experimentálne získanie nových zážitkov, zvedavosť, „čo to urobí“
• Rekreačné epizódy užívania (alkohol, marihuana…)
• Symptomatické zmiernenie telesných alebo psychických ťažkostí (bolesť – analgetiká,nes­pavosť – hypnotiká…)
• Kompulzívne nutkavá túžba

Spôsoby užívania

• Šnupanie nosná sliznica (tabak, kokaín…)
• Fajčenie pľúca (tabak, marihuana, heroín…)
• Zjedenie, vypitie žalúdok, črevo (alkohol, marihuana, tabletky…)
• Vnútrožilné podanie krv (heroín, pervitín…)
• Kožne (nikotín, extáza…)

Poznáme rôzne typy užívania a rôzne spôsoby užívania. Z typov užívania je nutkavé užívanie najzávažnejšie, lebo je to už typ užívania, ktorý sa vyskytuje pri závislosti. Zo spôsobov užívania je najnebezpečnejší injekčný spôsob. Pri ňom sa droga dostane rýchlo do cieľového orgánu – do mozgu. Okrem toho injekčný spôsob užívania je nebezpečný aj pre prenos rôznych typov infekčných ochorení – najzávažnejšia je žltačka typu C a iné veľmi vážne infekcie.

Príznaky závislostí

Psychické

• Túžba po droge
• Nutkavé premýšľanie o droge
• Zníženie záujmov
• Porucha kontroly
• Pokračovanie v užívaní napriek negatívam

Telesné

• Zmena tolerancie
• Abstinenčné príznaky
• Ústup abstinenčných príznakov po podaní drogy
• Zmena repertoáru
• Po období (aj desaťročia) abstinencie rýchly návrat závislosti

Diaľnice v mozgu

Dosť priestoru sme venovali psychoaktívnej látke – droge. Tá je však len jedným z podstatných faktorov pri vzniku závislostí. Závislosť si môžeme predstaviť ako stav, ktorý vzniká v trojuholníku, kde sú okrem drogy prítomné ešte ďalšie dva závažné faktory – osobnosť a prostredie. Určité osobnostné znaky umožňujú rozvoj závislosti – napríklad vôľová slabosť, emočná nezrelosť a sklon k rizikovému správaniu. Svoju úlohu hrajú aj rôzne faktory prostredia. Dôležité je, v akom type spoločnosti žijeme, aké sú prevládajúce zvyky. Napr. v moslimskej spoločnosti sa človek ťažko stane závislý od alkoholu, na druhej strane sa však ľahko dostane k drogám, ktoré sú legálne. Na Slovensku zase zvykneme oslavovať a vôbec riešiť alkoholom všetko (radosť aj smútok). Príslušnosť k niektorým povolaniam umožňuje ľahší vznik niektorých typov závislosti (napr. ľudia pracujúci v pohostinstve majú ľahko dostupný a denný prístup k alkoholu). Okrem týchto troch faktorov sa často stáva spúšťacím momentom mimoriadna udalosť (napr. sklamanie, neúspech v škole, v práci a podobne).

Pred užívaním drog varoval študentov DUK...
Pred užívaním drog varoval študentov DUK profesor Novotný. Autor: Roman Benický

Všetky vymenované príklady však majú svoj základ v zmene organizácie niektorých mozgových dráh. Máme v mozgu centrum odmeny, slasti (nazývané nucleus accumbens). Pri „vhodných“ a opakovaných podnetoch sa vytvoria dráhy, ktoré sa končia v čelných lalokoch mozgovej kôry. Tieto dráhy pretrvávajú dlhodobo, takže aj po dlhšom prerušení konzumu drogy sú stále v pohotovosti. Mohli by sme ich prirovnať k diaľniciam, ktoré už boli raz postavené, a môžu sa (alebo aj nie) po nich valiť autá. Niečo podobné sa deje po opakovanom kontakte s drogou aj na bunečnej úrovni a na úrovni nervových prenášačov. Preto sa aj pri dlhodobom prerušení pitia či konzumu drogy vytvára pohotovostné nastavenie, ktoré sa kedykoľvek, aj po mnohých rokoch, znovu spustí.

Vzdávanie sa slobody

Na Slovensku je drogou číslo jeden okrem nikotínu stále alkohol. Nealkoholové závislosti predstavujú významné zdravotné, sociálne a kriminálne riziko, ale konzum alkoholu na Slovensku predstavuje vážnejší problém. Každý obyvateľ Slovenska skonzumuje za rok asi osem litrov 100?percentného alkoholu, čo je vysoká spotreba. Hospitalizácie pre heroínovú závislosť v posledných piatich rokoch klesli. Vzrastá však počet hospitalizácií v psychiatrických zariadeniach pre psychostimulanciá a kanabinoidy.

Veľmi varovné sú prieskumy poukazujúce na konzum psychoaktívnych látok na stredných a dokonca základných školách. Tento trend je nebezpečný. Detský organizmus je zvlášť citlivý na alkohol a drogy, takže v organizme, predovšetkým v mozgu, môže spôsobiť nevyliečiteľné zmeny. Preto sa domnievame, že aj keď jedna dávka drogy nie je nebezpečná sama osebe, spustí celý reťazec zmien správania sa a zmien, ktoré vedú k závislosti. Závislosť nepoškodzuje len organizmus, telo a mozog, ale zo slobodného človeka robí ujarmeného a neslobodného jedinca so všetkými duševnými a spoločenskými dôsledkami.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (1939)

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (1970). Pracuje na Psychiatrickej klinike LFUK a FN, aktuálne ako prednosta kliniky. Získal atestáciu I. a II. stupňa zo psychiatrie a nadstavbovú atestáciu z alkohológie. Habilitoval v roku 1997. Profesorom UK je od roku 2004. V rámci psychiatrie sa zaoberá alkohoógiou, psychofarmako­lógiou, súdnou psychiatriou. Je autorom alebo spoluautorom vyše 150 odborných prác. V roku 1996 publikoval spolu s doc. Kolibášom knihu Alkoholizmus a drogové závislosti. V roku 2003 dostal ako člen kolektívu Heretik, Heretik jr., Novotný, Pečeňák, Ritomský cenu Slovenského literárneho fondu. V júni 2006 vydal monografiu Novotný a spol. EPIA Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc
Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc
DUK 2008 obálka
DUK 2008 obálka

Článok vznikol na základe prednášky uskutočnenej v rámci projektu Detská univerzita Komenského. Vydavateľstvo PEREX z každého ukončeného ročníka vydáva zborník vo forme pestro ilustrovanej knižky sumarizujúcej obsah prednášok z daného ročníka. Knižka z prvého ročníka (2003) je už vypredaná, vydania z ročníkov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 si môžete objednať za cenu 5€ (151 Sk) + poštovné na tel. čísle 02/4959 6270 od 8. do 14. hodiny, alebo emailom na adrese predplatne@pravda.sk.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku