Prečo ma puberta neminie a prečo mi v tom čase idú rodičia na nervy?

03.08.2008 19:00
slnko, leto, teplo, deti, škola, žiak, študent,...
U dievčat začína puberta už okolo 10. roku života. Autor:

Slovo puberta, z gréckeho pubos – ochlpenie, označuje obdobie ľudského života, ktoré znamená prechod z detského do dospelého veku. Trvá od začiatku pohlavného dozrievania až po dosiahnutie pohlavnej zrelosti.

Čo puberte predchádza?

Detský vek je rozdelený na niekoľko etáp, pre ktoré sú charakteristické určité stupne vývoja. Novorodenec – pri narodení má asi 3,5 kg, meria 50 cm. Jeho telíčko má v porovnaní s dospelým iné proporcie. Hlavička tvorí asi štvrtinu tela, kým u dospelého je to sedmina. Novorodenec skoro celý deň prespí. Dožaduje sa papania asi sedemkrát denne. Nespokojný je, keď má plnú plienku. Dojčenské obdobie – trvá do prvého roku života.

Videozáznam z prednášky

Autor: T-Com – www.detskauniverzita.sk

Dojča narastie 25 cm. Takýto úžasný prírastok nedosiahne ani počas puberty. Dojča už toľko nespí ako novorodenec. Intenzívne pozoruje okolie, rozvíja sa psychika i motorika. Začne sa prerezávanie zubov. Koncom tohto obdobia urobí pár krokov. Batoľa – takto sa označuje dieťa po prvom roku života až do dovŕšenia tretieho roku. V druhom roku dieťa narastie ešte 12 cm, v treťom roku je to len okolo 5 cm. Takto rastie až do puberty, keď sa rast zrýchli. V tomto období sa naďalej zdokonaľuje zo stránky motorickej aj psychickej. Naučí sa rozprávať. Koncom tohto obdobia sa stáva samostatné v činnostiach. Dokáže sa samo najesť, nepotrebuje plienky. Chce robiť niektoré činnosti bez pomoci. „Ja sama“ – toto je prvé obdobie vzdoru.

Predškolák – je dieťa vo veku od troch do šiestich rokov. Dieťa si zdokonalí reč, vie kresliť, spievať, recitovať. Hrá sa s kamarátmi. Zvládne niektoré športy, akými sú bicyklovanie, lyžovanie. Koncom tohto obdobia sa spravidla naučí plávať. Mladší školský vek – od šiestich do dvanástich rokov – je v znamení prudkého rozvoja intelektu. Dieťa si ľahko osvojuje vedomosti. Rodičia a učitelia sú preňho autoritami. V citovej oblasti je to pokojné, milé dieťa. Ticho pred búrkou. Potom nastúpi puberta.

Prečo nastupuje puberta?

Puberta sa začína hormonálne v centrálnom nervovom systéme. Máme to naprogramované tak, ako máme naprogramované jednotlivé obdobia. V štruktúrach mozgu sa začne tvoriť celá kaskáda uvoľňujúcich hormónov, ktoré pôsobia na pohlavné žľazy. Výsledkom je produkcia testosterónu u mužov a estrogénu u žien. Vylučovanie uvoľňujúcich hormónov je spočiatku najvyššie v noci. Potom je ich sekrécia nezávislá od denného rytmu, teda majú celý deň stálu hladinu.

Prednáška o puberte deti zaujala.
Prednáška o puberte deti zaujala.

Čo ovplyvňuje nástup puberty a ako rastieme?

V priebehu života dosiahneme najväčší rast pred narodením, keď vyrastieme počas deväť mesiacov 50 cm. V ďalších rokoch sa rast výrazne spomalí. Ďalšie zrýchlenie rastu nastupuje až v puberte. Platí pravidlo, že vysokí rodičia majú vysoké deti. Predpokladanú výšku si môžeme dokonca zhruba vypočítať. U dievčat sa predpokladaná výška vypočíta tak, že spočítame výšku otca a matky, odrátame 13 a delíme dvoma.U chlapcov 13 pripočítame. Naši starí rodičia boli nižší, ako sú naše deti. Etnický faktor je tiež dôležitý. V našich zemepisných pomeroch môžeme očakávať, že chlapci dorastú do výšky okolo 180 cm, dievčatá asi 168 cm. Pygmejovia očakávajú výšku do 145 cm. Ďalším dôležitým ukazovateľom nástupu puberty je výživa. U obéznych jedincov nastupuje puberta skôr. U veľmi chudých dievčat, najmä trpiacich na mentálnu anorexiu, sa puberta dostaví neskôr.

Autor: Ivan Popovič

Kedy nastupuje puberta?

U dievčat je to okolo desiateho roku. Za normálne sa považuje rozpätie od 8. do 14. roku. Prvými príznakmi nastupujúcej puberty je rast prsníkov, ochlpenie ohanbia. Dievča začne rýchlejšie rásť. Potom nastupuje menštruácia a ochlpenie podpazušia. U chlapcov sa puberta začína zväčšovaním semenníkov okolo 11. roku života. Za normálne sa považuje rozpätie od 9. do 14. roku. Potom nastupuje ochlpenie ohanbia, zväčšenie prsných žliaz, mutovanie, ochlpenie podpazušia. Rastový špurt nastupuje okolo 14. roku. Zväčšenie prsných žliaz trápi veľkú časť chlapcov aj ich rodičov. Odborne sa nazýva gynekomastia. Niekedy trvá až dva roky. Tento jav považujeme za fyziologický. Vzniká v dôsledku prevahy estrogénov na začiatku puberty. Keď stúpne hladina testosterónu, zväčšenie vymizne. Priebeh puberty sledujú pri preventívnych prehliadkach pediatri prvého kontaktu. Neznepokojujme sa, ak sa nám bude zdať toto vyšetrenie intímnejšie.

Mení sa celkový vzhľad. Jedinec sa začína telesne podobať na dospelého. Menia sa krivky tela. Dievčatá sa začínajú zaobľovať, chlapcom rastú skôr svaly. Rýchlejšie rastú dlhé kosti. Často vidíme „rukatých, nohatých“, ktorí majú zhoršenú koordináciu pohybu, môžu sa ľahšie unaviť. Časté je v tomto veku priberanie, preto musíme dbať na správne zloženie stravy.

Najdramatickejšie sú psychické zmeny

Dieťa je pred pubertou spravidla pokojné, obdivuje svojich rodičov a medzi kamarátmi sa nimi pýši. Poslúcha učiteľov. V puberte nastane prudký zlom. Dospievajúci je kritický k rodičom, učiteľom. Neuznáva ich autoritu. Zvyšuje sa zameranosť na seba. Seba vidí v najlepšom svetle v znamení „Big I“ – Ja veľký. Svoje nedostatky často nevidí. Všetko zavrhuje, nič neuznáva. Tomu sa hovorí nihilizmus. V tomto veku je úžasne vyvinutý intelekt. Pre nevyváženosť sa však často zhoršujú známky v škole.

Dospievajúci nemá záujem zúčastňovať sa na rodinných akciách, vytráca sa z domu. Potrebuje niekoho, s kým by riešil svoje problémy. Vytvára si preto vzťahy so svojimi rovesníkmi. Toto obdobie je veľmi nebezpečné na získanie zlých návykov. Alkohol, fajčenie a drogy. Na detských klinikách sme svedkami narastajúceho počtu detí, ktoré sú hospitalizované pre otravu alkoholom. Často ide o deti s nastupujúcou pubertou. V puberte sa mení postoj k opačnému pohlaviu. V prvej fáze ide len o idol. Môžu to byť speváci, herci, ale aj spolužiaci. Tí vôbec nemusia vedieť o tom, že sú zbožňovaní. U dievčat je táto fáza intenzívnejšia ako u chlapcov. V druhej fáze ide o romantické lásky. Do obdobia puberty určite nepatrí sex.

Musí prísť k situácii, že si nebudeme rozumieť s rodičmi?

Nie, ak si od detstva rodičia budujú s deťmi dobré vzťahy, ak majú veľa spoločných záujmov. Ak sa rodičia vedia povzniesť nad drobnými prejavmi puberty. Ak dospievajúci vie krotiť svoje prejavy. Ide o citlivé obdobie. Často sa nevyhneme odbornej starostlivosti psychológa.

Čo môžu urobiť rodičia pre hladký priebeh puberty?

• Spomenú si na svoju pubertu.
• Budú trpezliví a zmieria sa s tým, že puberta pominie až za určité obdobie.
• Budú sa s deťmi veľa rozprávať a snažiť sa o porozumenie.
• Začnú sa k nim správať ako k dospievajúcim.

Čo môžu urobiť deti pre hladký priebeh puberty?

• Budú trpezlivé a zmieria sa s tým, že puberta pominie až za určité obdobie.
• Budú sa s rodičmi veľa rozprávať a snažiť sa o porozumenie.
• Zapamätajú si svoju pubertu, aby sa v budúcnosti vedeli vyrovnať s pubertou svojich detí.

Doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD. (1948)

Docentka, prednostka Prvej detskej kliniky Lekárskej fakluty Univerzity Komenského v Bratislave a Dérerovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1973. Odvtedy pracuje na Prvej detskej klinike. Okrem toho tiež prednáša poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Podieľa sa na liečebno – preventívnej starostlivosti na klinike a je zodpovednou riešiteľkou grantových výskumných úloh, ktoré sa týkajú predovšetkým diagnostiky vrodených vývojových chýb obličiek. „Puberta sa začína hormonálne v centrálnom nervovom systéme. Máme to naprogramované tak, ako máme naprogramované jednotlivé obdobia. V štruktúrach mozgu sa začne tvoriť celá kaskáda uvoľňujúcich hormónov, ktoré pôsobia na pohlavné žľazy. Výsledkom je produkcia testosterónu u mužov a estrogénu u žien. Vylučovanie uvoľňujúcich hormónov je spočiatku najvyššie v noci. Potom je ich sekrécia nezávislá od denného rytmu, teda majú celý deň stálu hladinu,“ vysvetlila okrem iného docentka Červeňová poslucháčom DUK.

Olga Červeňová
Olga Červeňová
DUK 2008 obálka
DUK 2008 obálka

Článok vznikol na základe prednášky uskutočnenej v rámci projektu Detská univerzita Komenského. Vydavateľstvo PEREX z každého ukončeného ročníka vydáva zborník vo forme pestro ilustrovanej knižky sumarizujúcej obsah prednášok z daného ročníka. Knižka z prvého ročníka (2003) je už vypredaná, vydania z ročníkov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 si môžete objednať za cenu 5€ (151 Sk) + poštovné na tel. čísle 02/4959 6270 od 8. do 14. hodiny, alebo emailom na adrese predplatne@pravda.sk.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku